top of page

Mobilność nauczycieli Zespołu Szkół
Technicznych i Ogólnokształcących nr 3
im. Edwarda Abramowskiego w Katowicach

KADRA W AKCJI ! 

Profesor & Studenci
AKTUALNOŚCI
05 - 18 PAŹDZIERNIKA 2020- REKRUTACJA DO PROJEKTU
bottom of page